บริการคลังสินค้า
Website Banner
 
คลังสินค้า Warehouse
 
      บริการคลังสินค้าสำหรับผู้นำเข้าและส่งออกที่ยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากท่าเรือ โดยคลังสินค้าเป็นอาคารหลังใหญ่และกว้าง ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือคลองเตย ภายในอาคารมีทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงรถ ถ่ายสินค้ามาจาก
ท่าเรือโดยตรง
และมีเครนและฟอร์คลิฟท์เคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนแท่นวางสินค้า (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO

Current Pageid = 15