บริการขนส่งทางอากาศ
Website Banner
 

 

AIR Freight
  • บริการอัตราค่าขนส่งทางอากาศ
  • บริการพิธีการศุลกากร เคลียสินค้าขาเข้า-ออก
  • บริการผ่านเครือข่ายการประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศทั่วโลก
  • ดูแลขั้นตอนการขนส่งสินค้าตลอดการขนส่ง 
                                                                   **บริการสะดวก  รวดเร็ว**
    
  สอบถามอัตราค่าบริการได้ที่ คุณเจริญ 081-7543018
Office Phon: 02-2494791-93 E-mail:md@csandn.co.th
 
 

Current Pageid = 14