บริการขนส่งทางเรือ
Website Banner
 
Sea freight services

   
        การขนส่งสินค้าเรือหรือทางทะเลนั้น ถือได้ว่าเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นการขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทจะมีขั้นตอนในการให้บริการ ดังนี้
  • กำหนดและควบคุมเส้นทางการขนส่ง
  • คำนวนต้นทุนค่าใช้จ่ายและอัตราค่าขนส่งสินค้า
  • กลยุทธ์การลดต้นทุน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
  • การดำเนินงานสินค้าโครงการ
  • พิธีการทางศุลกากรเคลียร์สินค้าขาเข้าและขาออก
 
 
**บริการสะดวก รวดเร็ว**
สอบถามอัตราค่าบริการได้ที่ คุณเจริญ 081-7543018 Office Phon: 02-2494791-93 E-mail:md@csandn.co.th


Current Pageid = 13